กระดาษทรายน้ำตราธง เบอร์ 220/Waterproof Abrasive Paper 220

กลุ่ม
กาพ่นสีและอุปกรณ์ลม
ยี่ห้อ
ตราธง
ประเภท
กระดาษทราย
ขนาด
1 แผ่น
กลับไปหน้ารายการสินค้า

เหมาะสำหรับใช้ขัดพื้นผิวที่เป็นเหล็ก

กลับไปหน้ารายการสินค้า
Top