กระดาษทรายน้ำ TOA เบอร์ 100/Waterproof Abrasive Paper 100

กลุ่ม
กาพ่นสีและอุปกรณ์ลม
ยี่ห้อ
ทีโอเอ (Toa)
ประเภท
กระดาษทราย
ขนาด
1 แผ่น
กลับไปหน้ารายการสินค้า

เหมาะสำหรับใช้ขัดพื้นผิวที่เป็นเหล็ก

กลับไปหน้ารายการสินค้า
Top