กระดาษทรายน้ำ TOA เบอร์ 1500/Waterproof Abrasive Paper 1500

กลุ่ม
กาพ่นสีและอุปกรณ์ลม
ยี่ห้อ
ทีโอเอ (Toa)
ประเภท
กระดาษทราย
ขนาด
1 แผ่น
กลับไปหน้ารายการสินค้า

เหมาะสำหรับใช้ขัดสีจริง และแลคเกอร์

กลับไปหน้ารายการสินค้า
Top