กระดาษทรายน้ำ TOA เบอร์ 2000/Waterproof Abrasive Paper 2000

กลุ่ม
กาพ่นสีและอุปกรณ์ลม
ยี่ห้อ
ทีโอเอ (Toa)
ประเภท
กระดาษทราย
ขนาด
1 แผ่น
กลับไปหน้ารายการสินค้า

ใช้สำหรับรูปพื้นผิวก่อนขัดด้วยยาขัดหยาบ หรือยาขัดเงา

กลับไปหน้ารายการสินค้า
Top