กาวผสมสีดูปองท์เซนทาริ 510 เอเอฟ101/Dupont Centari 510 Binder AF101

กลุ่ม
งานพ่นซ่อมรถยนต์
ยี่ห้อ
โครแมกซ์ (Cromax)
ประเภท
กาวผสมสี (Binder)
ขนาด
4 ลิตร
กลับไปหน้ารายการสินค้า

กาวผสมสีระบบ 2K สำหรับสีโชลิดเท่านั้น (Solid Colour)

กลับไปหน้ารายการสินค้า
Top